یکبار، برای همیشهدرود بر عزیزان وسروران گلم… ممنونم از حضور وهمراهی تک تک ش…


یکبار، برای همیشه👆👇

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
درود بر عزیزان وسروران گلم…
ممنونم از حضور وهمراهی تک تک شما…
یکبار برای همیشه تعارف بزاریم کنار،
بنده به عنوان یک شاغل، کارافرین، مدرس، هنرمند، نیاز به حمایت دارم….
نیاز به حضور سیاهی لشکر ندارم…
و بلد هم نیستم برای جذب مخاطب ونیات مسخره بعضی ها شکلک در بیارم و وجدان خودمو زیر پا بزارم…
پس:
هر عزیزی که مارو همراهی میکنه که مشخصه… وزیر این پست میبینمشون. اگر نه که بدرود وآرزوی تندرستی برای همشون دارم….
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#ماساژریلکسیشیراز🕉️
#ماساژشیراز
#ماساژآقایان
#ماساژبانوان
#ماساژدرماني
#ماساژریلکسیشن
#شیراززیبا
#صدرا
#بوشهر
#بوشهرماساژ
#آموزشماساژ
#میکاپآرتیست
#ارایشگاهعروس
#ناخنکارماهر
#تناسبانداممطالب جذاب

WordPress

HTML5

CSS3

JavaScript Free